بلاگ

پیچ ماشین سازی سرخزینه دو سو DIN 963
پیچ استوانه ای سر خزینه دو سو یک پیچ ماشین است به این معنی که این پیچ برای ماشین سازی استفاده می شود یعنی این پیچ در اتصالات فلزی اغلب مورد استفاده است. از قطر M1 تا M20 در استاندارد آمده است و طراح بر این اساس می تواند طراحی صنعتی خود را انجام دهد. پیچ استوانه ای دو سو از آهن و فولاد های آلیاژی مثل 4.8, 5.8 , A2 , A4 ساخته می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند. پیچ سرخزینه دو سو در مکانهایی کاربرد دارد که سطح صاف بعد از بسته شدن پیچ لازم باشد. پپیچ سرخزینه دو سو با آلیاژ غیر استنلس استیل با پوشش گالوانیزه سرد و یا داکرومات به مصرف می رسد. این پیچ ها به وفور در وسایل خانگی دستگاههای کامپیوتری و ... مورد استفاده قرار می گیرد.
پیچ ماشین DIN 84
پیچ استوانه ای دو سو یک پیچ ماشین است به این معنی که این پیچ برای ماشین سازی استفاده می شود یعنی این پیچ در اتصالات فلزی اغلب مورد استفاده است. از قطر M1.6 تا M10 در استاندارد آمده است و مصرف کننده می تواند طراحی خود را بر اساس این استاندارد انجام دهد. پیچ استوانه ای دو سو از آهن و فولاد های آلیاژی مثل 4.8, 5.8 , A2 , A4 ساخته می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند. پیچ تمام دنده در مصارف عمومی کاربرد دارد در ساختمان سازی اتصالات و پیچ های مهار مورد استفاده قرار می گیرند. پیچ استوانه ای دو سو با آلیاژ غیر استنلس استیل با پوشش گالوانیزه سرد و یا داکرومات به مصرف می رسد.
پیچ تمام رزوه DIN 975
پیچ تمام دنده یک پیچ استوانه ای است که سرتاسر آن دنده شده و البته ابعاد آن میلیمتر است. اغلب طول آن یک متر است و از قطر M2 تا M52 در استاندارد آمده است و مصرف کننده می تواند طراحی خود را بر اساس این استاندارد انجام دهد. پیچ متری از آهن و فولاد های آلیاژی مثل CK45 , MO40 , A2 , A4 ساخته می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند. پیچ تمام دنده در مصارف عمومی کاربرد دارد در ساختمان سازی اتصالات و پیچ های مهار مورد استفاده قرار می گیرند. پیچ های متری با آلیاژ غیر استنلس استیل با پوشش گالوانیزه گرم یا سرد و یا داکرومات به مصرف می رسد. در پایپینگ و اتصالات سیال هم کاربرد فراوان دارد و عموما در طراحی هایی که در واحد متر می باشد در صورت لزوم از این پیچ استفاده می گردد.
پیچ تمام رزوه DIN 976
پیچ تمام رزوه DIN 976  یک پیچ استاندارد آلمانی است که با این استاندارد شناخته می شود. این پیچ در سایز ها و با متریال های متنوع جهت مصرف در صنایع کاربرد فراوان دارد. این پیچ از آهن معمولی تا آهن کربن دار در گرید های 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 در مصارف عمده و آلیاژهای مونل و اینکونل ساخته می شود و به بازار مصرف ارسال می گردد. پیچ تمام رزوه DIN 976 به پیچ متری هم در بازار ایران معروف است. تولید این پیچ در داخل کشور امکان پذیر است و مشتری می تواند هم خرید محصول داخلی و هم خرید محصول وارداتی داشته باشد. این پیچ از سایز M2 تا سایز M52 در استاندارد تولید می شود.
انکربولت بتن DIN 529
انکر بولت DIN 529 یک پیچ استاندارد آلمانی است که با این استاندارد یعنی DIN 529 شناخته می شود. این پیچ در سایز ها و با متریال های متنوع جهت مصرف در صنایع کاربرد دارد. این پیچ از آهن معمولی گرید 4.6 , 8.8 , 10.9 و استنلس استیل A2 , A4 ساخته می شود و برای فروش به بازار مصرف ارسال می گردد. این پیچ به پیچ بتنی هم در بازار ایران معروف است. تولید این پیچ در داخل کشور امکان پذیر است و مشتری می تواند هم خرید محصول داخلی و هم خرید محصول وارداتی داشته باشد. این پیچ در سایز های M8 تا M72 میلیمتر در ابعاد استاندارد تولید می شود. تولید ابعاد خاص هم منطبق با این استاندار امکان پذیر است اما دیگر پیچ تولید شده در این استاندارد قرار نمی گیرد و همچنین برای تولید این پیچ در ابعاد خارج از استاندارد باید از قالب های غیر استاندارد در جهت تولید استفاده کرد که پیشنهاد نمی گردد. پیچ بتنی کاربرد های خاص خود را دارد مثلا در کارخانه ها برای نصب ماشین آلات به کف کارگاه از انکربولت استفاده می شود. کلا از این نوع پیچ برای اتصال قطعات فلزی به روی بتن استفاده می گردد.
پیچ تی DIN 7992
پیچ تی DIN 7992 یک پیچ استاندارد آلمانی است که با این استاندارد یعنی DIN 7992 شناخته می شود. این پیچ در سایز های بزرگ و با متریال های متنوع جهت مصرف در صنایع سنگین کاربرد دارد. این پیچ از آهن معمولی گرید 4.6 , 8.8 , 10.9 ساخته می شود و برای فروش به بازار مصرف ارسال می گردد. این پیچ به پیچ تی هم در بازار ایران معروف است. تولید این پیچ در داخل کشور امکان پذیر است و مشتری می تواند هم خرید محصول داخلی و هم خرید محصول وارداتی داشته باشد. از آنجا که وزن این پیچ ها زیاد است واردات این پیچ مرقون به صرفه نیست و باید از داخل کشور تامین شود که این خود جای خوشحالی دارد. این پیچ از سایز M24 تا سایز M100 در ابعاد استاندارد تولید می شود. تولید ابعاد خاص هم منطبق با این استاندار امکان پذیر است اما دیگر پیچ تولید شده در این استاندارد قرار نمی گیرد و همچنین برای تولید این پیچ در ابعاد خارج از استاندارد باید از قالب های غیر استاندارد در جهت تولید استفاده کرد که پیشنهاد نمی گردد. این پیچ بین دو ناودانی در بستر بتن قرار می گیرد به این ترتیب امکان بسته شدن داینامیک ماشین آلات روی یک خط فراهم می گردد.
یو بولت DIN 3570
یو بولت DIN 3570 یک پیچ استاندارد آلمانی است که با این استاندارد یعنی DIN 3570 شناخته می شود. این پیچ در سایز ها و با متریال های متنوع جهت مصرف در صنایع کاربرد دارد برای این پیچ خاص قطر خم میلگرد یا همان قطر لوله که قرار است نگهداشته شود همان سایز یوبولت است. این پیچ از آهن معمولی گرید 4.6 و استنلس استیل A2 , A4 ساخته می شود و برای فروش به بازار مصرف ارسال می گردد. این پیچ به کرپی هم در بازار ایران معروف است. تولید این پیچ در داخل کشور امکان پذیر است و مشتری می تواند هم خرید محصول داخلی و هم خرید محصول وارداتی داشته باشد. این پیچ در سایز های 23 و 30 و 38 و 46 و 52 میلیمتر در ابعاد استاندارد تولید می شود. تولید ابعاد خاص هم منطبق با این استاندار امکان پذیر است اما دیگر پیچ تولید شده در این استاندارد قرار نمی گیرد و همچنین برای تولید این پیچ در ابعاد خارج از استاندارد باید از قالب های غیر استاندارد در جهت تولید استفاده کرد که پیشنهاد نمی گردد. کرپی کاربرد های خاص خود را دارد مثلا در پل ها برای مهار لوله های گارد پل یا در کشتی سازی برای مهار لوله های سیال و برق و مخابرات و یا در پتروشیمی برای مهار خطول لوله کاربرد های خود را دارد. البته فراموش نکنیم که آلمانها برای ریزترین کاربرد استانداردهایی معرفی می کنند چرا که استفاده از کالای استاندارد باعث می شود که مهندسین یکپارچه در مورد یک مسله فکر کنند.
پیچ تی DIN 186
پیچ تی DIN 186 یک پیچ استاندارد آلمانی است که با این استاندارد یعنی DIN 186 شناخته می شود. این پیچ در سایز ها و با متریال های متنوع جهت مصرف در صنایع کاربرد دارد. این پیچ از آهن معمولی گرید 4.6 , 8.8 و استنلس استیل A2 , A4 ساخته می شود و برای فروش به بازار مصرف ارسال می گردد. این پیچ به پیچ تی هم در بازار ایران معروف است. تولید این پیچ در داخل کشور امکان پذیر است و مشتری می تواند هم خرید محصول داخلی و هم خرید محصول وارداتی داشته باشد. این پیچ از سایز M6 تا سایز M48 در ابعاد استاندارد تولید می شود. تولید ابعاد خاص هم منطبق با این استاندار امکان پذیر است اما دیگر پیچ تولید شده در این استاندارد قرار نمی گیرد و همچنین برای تولید این پیچ در ابعاد خارج از استاندارد باید از قالب های غیر استاندارد در جهت تولید استفاده کرد که پیشنهاد نمی گردد. پیچ تی کاربرد های خاص خود را دارد مثلا در داربست و یا در ریل ها و یا در خطوط تولید کارخانه در جاهایی که تعداد زیادی پیچ برای نگهداشتن یک قطعه بزرگ همکاری می کنند مورد استفاده است.
پیچ چشمی DIN 444
پیچ چشمی DIN 444 یک پیچ استاندارد آلمانی است که با این استاندارد شناخته می شود. این پیچ در سایز ها و با متریال های متنوع جهت مصرف در صنایع کاربرد دارد. این پیچ از آهن معمولی گرید 4.6 و استنلس استیل A2 , A4 ساخته می شود و به بازار مصرف ارسال می گردد. این پیچ به پیچ چشمی هم در بازار ایران معروف است. تولید این پیچ در داخل کشور امکان پذیر است و مشتری می تواند هم خرید محصول داخلی و هم خرید محصول وارداتی داشته باشد. این پیچ از سایز M5 تا سایز M36 تولید می شود. تولید ابعاد خاص هم منطبق با این استاندار امکان پذیر است اما دیگر پیچ تولید شده در این استاندارد قرار نمی گیرد و باید استعلام لازم از سازمان استاندارد آلمان اخذ شود. پیچ چشمی برای ایجاد یک حلقه در قطعه طراحی شده است که کاربردهایی نظیر رد کردن طناب یا سیم دارد که در نوع خود پرکاربرد است.
پیچ کونیک خار دار سر تخت DIN 604
پیچ کونیک خار دار سر تخت DIN 604 یک پیچ استاندارد آلمانی است که با این استاندارد شناخته می شود. این پیچ در سایز ها و با متریال های متنوع جهت مصرف در صنایع کاربرد دارد. این پیچ از آهن معمولی گرید 3.6 و 4.6 می شود و به بازار مصرف ارسال می گردد. این پیچ به پیچ کونیک هم در بازار ایران معروف است. تولید این پیچ در داخل کشور امکان پذیر است و مشتری می تواند هم خرید محصول داخلی و هم خرید محصول وارداتی داشته باشد. این پیچ از سایز M6 تا سایز M24 تولید می شود. تولید ابعاد خاص هم منطبق با این استاندار امکان پذیر است اما دیگر پیچ تولید شده در این استاندارد قرار نمی گیرد و باید استعلام لازم از سازمان استاندارد آلمان اخذ شود.