استانداردهای DIN برای پیچ های شش گوش سازه ها

پیچ های شش گوش با مهره  برای سازه های فولادی - Hexagon Head Bolts With Hexagon Nut For Steel Structures

 برای اسکلت های فلزی پیچ و مهره های خاصی مورد استفاده قرار می گیرد. پیچ هایی با گل درشت تر که می تواند فشار خیلی زیاد را تحمل کند تا سازه فلزی ساختمان در فشارهای عرضی از هم گسیخته نشود. در یک ساختمان با اسکلت فلزی تعداد زیادی بولت و مهره در یک همکاری دسته جمعی باعث اتصال تیرآهن ها می شود و در نهایت بدون عمل جوشکاری بی مورد موجب برپایی اسکلت ساختمان می شود. در این صفحه ما از این دست پیچ ها صحبت می کنیم. پیچ هایی که مناسب اسکلت های فلزی طویل هستند. این پیچ ها در گرید های 10.9 به بالا تولید می شوند تا در استاندارد های ساختمانی مورد تایید باشند.

DIN 6914-1989

DIN 7990-1989

DIN 7990-2008

پیچ های ساختمانی پیچ های ساختمانی پیچ های ساختمانی

DIN 7990-2017

DIN EN 14399(-2) 2015

DIN EN 14399(-8) 2016

پیچ های ساختمانی پیچ های ساختمانی پیچ های ساختمانی

 

 در این میان در ایران استاندارد شناخته شده DIN 6914 به نام پیچ سر شش گوش هوی مورد استفاده بالایی دارد. این پیچ ها عموما به روش فورج سرد تولید می شوند تا در آزمون های کشش درجه لازم را پاس کنند.