نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "رولینگ پیچ"

پیچ زنی به روش رولینگ
رولینگ یک روش است که به صورت سرد روی یک قطعه ، رزوه ایجاد می کند و پیچی که با این روش تولید شده باشد، استحکام بیشتری نسبت به پیچهایی که به روش تراشکاری یا سنگ زنی ساخته شده اند را دارد.