استانداردهای DIN برای پیچ های بتن و کف

انکر بولت یا پیچ بتن نوعی پیچ است که با ایجاد قلاب و استقرار آن در بتن پس از سفت شدن بتن امکان خارج شدن ندارد مگر بتن شکسته شود. این نوع پیچ ها هم در استاندارد دین آلمان جایگاه خود را دارد و بهتر است برای تولید از این استاندارد ها پیروی کرد وگر نه تولید یک شی قلاب دار که در بتن فرو کنیم و در آن گیر کند کار ساده ای است. مهم تولید قطعه بر اساس استاندارد است که موجب تولید مجموعه ای استاندارد می شود.

DIN 529-2010

انکر بولت

DIN 6378-1974

انکر بولت