واشر فنری چیست

واشر فنری قطعه ای است که به وسیله آن از باز شدن مهره بسته شده روی پیچ جلوگیری می کند. واشر فنری مثل واشر ساده همراه با برش یک طرف آن است. بعد از بسته شدن پیچ و مهره شاخک های واشر درون گوشت پیچ و مهره فرو میرود و عمل باز شدن پیچ و مهره به سختی انجام می شود. 

واشرهای فنری که منطبق با استاندارد DIN 127 ساخته می شوند ، معمولا با واشر تخت استفاده می شوند. واشر فنری بخشی از اتصالات است که معمولا برای توزیع بار فشار پیچ ومهره استفاده می شود. واشر فنری طبق دو استاندارد DIN 127  به صورت آهنی وخشکه فولادی و نیز DIN 6913 به صورت خشکه فولادی HV تولید می شوند البته برحسب نیاز امکان انجام آبکاری های لازم  وجود خواهد داشت.