شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

دنده های اینچی در تولید پیچ و مهره

دنده های اینچی در تولید پیچ و مهره

دنده در تولید پیچ و مهره یکی از مهمترین بخشهای آن است. در ابتدا فکر می کنیم که دنده پیچ و مهره یک موضوع ساده است ولی در طول سالها در استانداردهای گوناگون دنده هایی ابداع شده است که یک مورد خاص را تحت پوشش قرار میداد. لذا تنوع دنده ها آنقدر زیاد است که حتما باعث سردرگمی می شود. در صنعت به طور کللی دو نوع دنده از نظر ابعادی داریمو دنده متریک و دنده اینچی. این دسته بندی به ما کمک می کند در ابتدا واحد شمارش و اندازه گیری مشخصی برای بیان ابعاد داشته باشیم. این دسته بندی به خاطر این موضوع شکل گرفته است که در کشورهایی مثل آمیکا و انگلستان واحد اندازه گیری طول اینچ و در کشورهایی مثل آلمان واحد اندازه گیری طول متر است.

پس ما در این مقاله فقط از دنده های اینچی صحبت خواهیم کرد و در جایی دیگر در سایت تی تی بولت از دنده های متریک صحبت می کنیم. در سیستم اینچی بحث بر سر تعداد دنده در یک اینچ است. منظور از یک دنده یک دایره کامل در دوره تناوب است.

ابزار سنجش دنده

در سیستم اینچی چندین نوع دنده داریم : 

UNC/UNF

BSW/BSF

 

UNC UNF BSW BSF  
آمریکایی آمریکایی انگلیسی انگلیسی ملیت
بله خیر بله خیر Coarse Thread
خیر بله خیر بله Fine Thread
60 درجه 60 درجه 55 درجه 55 درجه زاویه دنده

UNF/UNC

دنده UNF

BSW/BSF

دنده پیچ انگلیسی

 

در عمل و پیاده سازی واقعی دنده ها به علت داشتن محدودیت های فنی و دقت کار دو مفهوم به نام های practical thread profile و theoretical thread profile داریم که در کتابها و محاسبات و پیاده سازی عملی کمی تفاوت دارند. به شکل های زیر دقت کنید

دنده اینچی پیچ و مهره تی تی بولت

سیستم Fine Thread  و سیستم Coarse Thread

سیستم Fine thread در واقع همان تعداد دنده بیشتر در اینچ است و Coarse Thread نسبت به Thread Fine تعداد کمتر در هر اینچ دنده دارد.

جدول تعداد دنده در قطر های مختلف در سیستم اینچی دنده پیچ و مهره

 این بخش جدول 

جدول دنده های انگلیسی