شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استاندارد DIN 912

شکل پیچ آلن استوانه ای و گل درشت است ، به دو صورت نیم دنده و تمام  دنده  در سایز های مختلف قابلیت تولید دارد. ولی معمولا نیم دنده تولید می شود. این پیچ از جنس آهن یا فولاد در گرید های 8.8 و 10.9 و 12.9 و نیز از جنس استنلس استیل در گریدهای 304 و 316 تولید می شود. در اتصالاتی که امکان استفاده از آچار یا پیچ گوشتی وجود ندارد پیچ آلن گزینه مناسبی است. مهره شش گوش و واشر تخت ، مکمل پیچ آلن در اتصالات هستند. DIN 912  یکی از استانداردهای پرکاربرد این گروه از پیچهاست. پیچ های آلن در ماشین آلات راهسازی و معدنی ، خودروسازی و.... به طور گسترده و به میزان بالا استفاده می شود . علل فراوانی مصرف این پیچ امنیت و اطمینان بالا ، قیمت مناسب و قابلیت اتکای خوب آن می باشد .

پیچ آلن

پیچ آلن

Thread d M1,6 M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64
P 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
b 15 16 17 18 20 22 24 28 32 36 40 44 52 60 72 84 96 108 124 140
dk max. 3,00 3,80 4,50 5.50 7,00 8,50 10.00 13,00 16,00 18,00 21,00 24,00 30,00 36,00 45,00 54,00 63,00 72,00 84,00 96,00
max. for grooved head 3,14 3,98 4,68 5.68 7,22 8,72 10,22 13,27 16,27 18,27 21,33 24,33 30,33 36,39 45,39 54,46 63,46 72,46 84,54 96,54
min. 2,86 3,62 4,32 5,32 6,78 8,28 9,78 12,73 15,73 17,73 20,67 23,67 29,67 35,61 44,61 53,54 62,54 71,54 83,46 95,46
da max. 2 2,6 3,1 3,6 4,7 5,7 6,8 9,2 11,2 13,7 15,7 17,7 22,4 26,4 33,4 39,4 45,6 52,6 63 71
ds max. 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16.00 20,00 24,00 30,00 36,00 42,00 48,00 56,00 64,00
min. 1,46 1,86 2,36 2,86 3,82 4,82 5,82 7,78 9,78 11,73 13,73 15,73 19,67 23,67 29,67 35,61 41,61 47,61 55,54 63,54
e min. 1,733 1,733 2,303 2,873 3,443 4,583 5,723 6,863 9,149 11,429 13,716 15,996 19,437 21,734 25,154 30,854 36,571 41,131 46,831 52,531
h max. 0,34 0,51 0,51 0,51 0,6 0,6 0,68 1,02 1,02 1,45 1,45 1,45 2,04 2,04 2,89 2,89 3,06 3,91 5,95 5,95
k max. 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,0 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00 24,00 30,00 36,00 42,00 48,00 56,00 64,00
min. 1,46 1,86 2,36 2,86 3,82 4,82 5,7 7,64 9,64 11,57 13,57 15,57 19,48 23,48 29,48 35,38 41,38 47,38 55,26 63,26
r min. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 1 1 1,2 1,6 2 2
s nominal 1,5 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 17 19 22 27 32 36 41 46
max. 1,58 1,58 2,08 2,58 3,08 4,095 5,14 6,14 8,175 10,175 12,212 14,212 17,23 19,275 22,275 27,275 32,33 36,33 41,33 46,33
min. 1,52 1,52 2,02 2,52 3,02 4,020 5.02 6,02 8,025 10,025 12,032 14,032 17,05 19,065 22,065 27,065 32,08 36,08 41,08 46,08
t min. 0,7 1 1,1 1,3 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 12 15,5 19 24 28 34 38
v max. 0,16 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0.8 1 1,2 1,4 1,6 2 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,6 6,4
dw min. 2,72 3,48 4,18 5,07 6,53 8,03 9,38 12,33 15,33 17,23 20,17 23,17 28,87 34,81 43,61 52,54 61,34 70,34 82,26 94,26
w min. 0,55 0,55 0,85 1,15 1,4 1,9 2,3 3,3 4 4,8 5,8 6,8 8,6 10,4 13,1 15,3 16,3 17,5 19 22Thread d M1,6 M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
l ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg
nominal min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
2,5 2,3 2,7 full thread
3 2,8 3,2 full thread
4 3,76 4,24 full thread
5 4,76 5,24 full thread
6 5,76 6,24 full thread
8 7,71 8,29 full thread
10 9,71 10,29 full thread
12 11,65 12,35 full thread
16 15,65 16,35 full thread
20 19,58 20,42     2 4 full thread
25 24,58 25,42         5,75 8 4,5 7 full thread
30 29,58 30,42             9,5 12 6,5 10 4 8 full thread
35 34,5 35,5                 11,5 15 9 13 6 11 full thread
40 39,5 40,5                 16,5 20 14 18 11 16 5,75 12 full thread
45 44,5 45,5                     19 23 16 21 10,75 17 5,5 13 full thread
50 49,5 50,5                     24 28 21 26 15,75 22 10,5 18
55 54,4 55,6                         26 31 20,75 27 15,5 23 10,25 19
60 59,4 60,6                         31 36 25,75 32 20,5 28 15,25 24
65 64,4 65,6                             30,75 37 25,5 33 20,25 29
70 69,4 70,6                             35,75 42 30,5 38 25,25 34
80 79,4 80,6                             45,75 52 40,5 48 35,25 44
90 89,3 90,7                                 50,5 58 45,25 54
100 99,3 100,7                                 60,5 68 55,25 64
110 109,3 110,7                                     65,25 74
120 119,3 120,7                                     75,25 84
130 129,2 130,8                                        
140 139,2 140,8                                        
150 149,2 150,8                                        
160 159,2 160,8                                        
180 179,2 180,8                                        
200 199,07 200,92                                        
220 219,07 220,92                                        
240 239,07 240,92                                        
260 258,95 261,05                                        
280 278,95 281,05                                        
300 298,95 301,05                                        thread d (M14) M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64
l     ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg
nominal min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
16 15,65 16,35                                        
20 19,58 20,42 full thread                                    
25 24,58 25,42 full thread full thread                                
30 29,58 30,42 full thread full thread full thread                            
35 34,5 35,5 full thread full thread full thread full thread                        
40 39,5 40,5 full thread full thread full thread full thread                        
45 44,5 45,5 full thread full thread full thread full thread full thread                    
50 49,5 50,5 full thread full thread full thread full thread full thread                    
55 54,4 55,6 full thread full thread full thread full thread full thread full thread                
60 59,4 60,6 10 20 full thread full thread full thread full thread full thread full thread            
65 64,4 65,6 15 25 11 21 full thread full thread full thread full thread full thread            
70 69,4 70,6 20 30 16 26 full thread full thread full thread full thread full thread full thread        
80 79,4 80,6 30 40 26 36 15,5 28 full thread full thread full thread full thread full thread full thread    
90 89,3 90,7 40 50 36 46 25,5 38 15 30 full thread full thread full thread full thread full thread full thread
100 99,3 100,7 50 60 46 56 35,5 48 25 40 full thread full thread full thread full thread full thread full thread
110 109,3 110,7 60 70 56 66 45,5 58 35 50 20,5 38 full thread full thread full thread full thread full thread
120 119,3 120,7 70 80 66 76 55,5 68 45 60 30,5 48 16 36 full thread full thread full thread full thread
130 129,2 130,8 80 90 76 86 65,5 78 55 70 40,5 58 26 46 full thread full thread full thread full thread
140 139,2 140,8 90 100 86 96 75,5 88 65 80 50,5 68 36 56 21,5 44 full thread full thread full thread
150 149,2 150,8     96 106 85,5 98 75 90 60,5 78 46 66 31,5 54 full thread full thread full thread
160 159,2 160,8     106 116 95,5 108 85 100 70,5 88 56 76 41,5 64 27 52 full thread full thread
180 179,2 180,8         115,5 128 105 120 90,5 108 76 96 61,5 84 47 72 28,5 56 full thread
200 199,075 200,925         135,5 148 125 140 110,5 128 96 116 81,5 104 67 92 48,5 76 30 60
220 219,075 220,925                         101,5 124 87 112 68,5 96 50 80
240 239,075 240,925                         121,5 155 107 132 88,5 116 70 100
260 258,95 261,05                         141,5 164 127 152 108,5 136 90 120
280 278,95 281,05                         161,5 184 147 172 128,5 156 110 140
300 298,95 301,05                         181,5 204 167 192 148,5 176 130 160