شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استاندارد DIN 798 Class 5

DIN 798 مهره چهارگوش با ارتفاع زیاد است و یکی از موارد کاربرد آن بستن روی پیچهای ساختمانی( انکربولت )است. در این استاندارد مهره های به ارتفاع 30 و 38 و 45 و 53 و 60 و 70 و 80 و 90 و 100 و 112 و 125 و به ترتیب با قطرهای 24 و 30 و 36 و 42 و 56 و 64 و 6*72 و 6*80 و 6*90 و 6*100 تشریح شده اند. DIN 798 کلاس 5 در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، ساختمان ، سازه ، اسکلت ، پل سازی ، سوله و .. کاربرد دارد .

مهره مربعی

 

مهره مربعی

 

Dimensions square anchor nuts DIN 798
d M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 M72 M80 M90 M100
m 30 36 45 53 60 70 80 90 100 112 125
s 50 60 70 80 90 100 110 120 130 145 165
e 65 80 92 105 118 132 145 160 170 190 220