شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای DIN برای پیچ های چوب

پیچ های چوب برای اتصال چوب و فیبر های نرم به هم طراحی و تولید شده اند. این پیچ ها با سرهای شش گوش و چهارسو و دو سو تولید می شوند. بنا بر ماموریت این پیچ ها از استاندارد و سایز خاصی استفاده می شود مثلا برای چوب های بزرگ از پیچ سر ششگوش استفاده می گردد. یا برای تولید تخت و کمد از پیچ های ششگوش خودکار ساده یا سرخزینه استفاده می شود. مثلا برای اتصال لولا به چوب بهتر است از پیچ سرخزینه دار استفاده بشود.

پیچ چوب با سر شش گوش

علت اینکه این پیچ های چوب به صورت ششگوش تولید شده اند این است که کاربرد این پیچ ها برای چوب های بزرگ و صنعتی مثلا برای اتصال چوب های خانه پیش ساخته به وسیله چوب است. این نوع پیچ ها را به وسیله بکس بادی روی کار می بندند. این پیچ با ساختاری که دارد بهترین اتصال را در کمترین زمان ممکن ایجاد می کند. جنس پیچ های چوب عموما از آهن می باشد چرا که همین آهن معمولی از چوب بسیار محکمتر است و هم اینکه تولید این پیچ با آهن به صرفه تر است.

DIN 571-1986

DIN 571-2010

پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 571-2008

DIN 571-2016

پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN

پیچ چوب چهار سو ساده و پیچ چوب چهارسو کونیک

DIN 7995-1984

DIN 7995-2008

DIN 7995-2010

پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 7995-2016

DIN 7996-1986

DIN 7996-2008

پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 7996-2010

DIN 7996-2016

DIN 7997-1984

پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 7997-2008

DIN 7997-2010

DIN 7997-2016

پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN

پیچ دوسو ساده و پیچ دوسو کونیک

DIN 95-1986

DIN 95-2016

DIN 97-1986

پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 95-2010

DIN 96-1986

DIN 97-2010

پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 95-2010

DIN 96-2016 DIN 97-2016
پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN