شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای DIN برای استاد جوشی

استاد بولت جوشی توسط دستگاه استادولدینگ روی ورقه فلزی جوش می شود. این نوع اتصال از یک طرف ثابت و از طرف دیگر با مهره انجام می شود. محکم بودن جوش و تمیزی کار و مرقون به صرفه بودن نسبت به سوراخکاری و بستن مهره از دوطرف کار از مزایای استفاده از استادجوشی است.

ناودانی برای جوشکاری گل میخ کشی بست های تخصصی هستند که برای جوشکاری گل میخ به روش قوس کشی طراحی شده اند.

فرآیند جوشکاری گل میخ قوس دار شامل قرار دادن گل میخ بر روی قطعه کار می شود و سپس توسط تفنگ جوش بلند می شود. یک قوس الکتریکی بین نوک گل میخ و قطعه کار ایجاد می شود که انتهای گل میخ را ذوب کرده و یک حوضچه مذاب ایجاد می کند. سپس گل میخ به داخل حوضچه مذاب کشیده می شود و یک پیوند دائمی قوی با قطعه کار ایجاد می کند.

ناودانی های مورد استفاده برای این فرآیند معمولاً از فولاد کم کربن، فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم ساخته می شوند. آنها با یک فرول سرامیکی پر شده با شار در پایه گل میخ طراحی شده اند که حاوی قوس است و از قرارگیری و اتصال مناسب بین گل میخ و قطعه کار اطمینان می دهد.

گل میخ برای جوشکاری گل میخ قوس دار معمولاً در صنعت تولید برای کاربردهایی مانند خودروسازی، ساخت و ساز و کشتی سازی استفاده می شود. آنها یک راه سریع و مطمئن برای تثبیت اجزای فلزی با هم ارائه می دهند که امکان تولید کارآمد و مقرون به صرفه را فراهم می کند.

استانداردهای DIN برای استاد جوشی استانداردهای DIN برای استاد جوشی استانداردهای DIN برای استاد جوشی
DIN 32500(-5)1991 DIN 34828-2005 DIN 525-1986
استانداردهای DIN برای استاد جوشی    
DIN 525-2009