شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای DIN برای پیچ های جوشی

پیچ های جوشی به وسیله دستگاه مخصوص روی بدنه دستگاه نقطه جوش می شود و کار و محصول بهتری ارایه می کند. آلیاژ پیچ های جوشی معمولا از آهن است و این نوع پیچ ها در فشار کاری کم کار می کنند و اغلب نقش نگهدارنده دارند. لذا کمتر این پیچ ها را در سایز بزرگ تولید می کنند. پیچ های جوشی در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی بیشتر مورد استفاده است.

DIN 3481 -2001

استانداردهای DIN برای پیچ های جوشی

DIN 34817-2017

استانداردهای DIN برای پیچ های جوشی