استانداردهای DIN برای یوبلت ها

یوبلت در سایز های مختلف تولید و مورد مصرف قرار می گیرد. یوبلت بیشتر برای مهار لوله روی کار استفاده می شود. مثلا شما می خواهید یک لوله را روی یک پایه محکم کنید به جای جوش کاری از یوبلت استفاده می کنید این کار هم سبب استحکام بیشتر و هم زیبایی و هم ایجاد اتصال موقت می شود. 

DIN 3570-1968

پیچ یوبلت استاندارد