شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای DIN برای پیچ های خودکار

پیچ خودکار

پیچ های خودکار آنقدر زیاد تولید می شود و مورد استفاده قرار می گیرند که تقریبا در همه جا وجود دارند در درب و پنچره سازی در صنایع خودرو سازی در لوازم خانگی مصارف عمومی و ... مورد استفاده زیادی دارند. این پیچ ها در گرید های معمولی آهنی به وفور تولید می شوند این پیچ ها با آچار خور دو سو و چهار سو بیشتر تولید می شوند. پیچ خودکار همانطور که از نامش پیداست دنده لازم را در فلز ایجاد می کند یا با خار آهن پیچ و قطعات را به هم متصل می کند.

پیچ های خودکار دوسو

پیچ های خودکار دوسو هم به صورت سرعدسی و سرتخت کونیک و سرعدسی کونیک وجود دارند و بنا بر نیاز پروژه مشتری سفارش می دهد.

DIN 7971-1990

DIN EN ISO 1481-2011

DIN EN ISO 1482 -2011

پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN 7972-1990

DIN 7973-1990

DIN EN ISO 1483-2011

پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN

پیچ های خودکار چهار سو و شش پر درونی

پیچ های خودکار چهارسو و شش پر به وفور در صنایع خودرویی مورد استفاده قرار می گیرند.

DIN 34819-2008

DIN 7981-1990

DIN 7982-1990

پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN 7983-1990

DIN 968-1994

DIN 968-2002

پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN 968-2008

DIN EN ISO 14585-2002

DIN EN ISO 14586-2002

پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN EN ISO 14587-2011

DIN EN ISO 7049-2011

DIN EN ISO 7050-2011

پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN EN ISO 7051-2011

   
پیچ خودکار استاندارد DIN