شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای DIN برای پینهای فنری

پین ها های فنری نوع خاص و متفاوتی از پین میباشد. این پین ها تو خالی . همانند یک استوانه ناقصی که یک شیار رو آن میباشد تولید میشوند. برای استفاده این پین ها در محل ابتدا آن ها را فشرده کرده و پس از قرار دادن این پین ها در محل خود آنرا رها میکنیم. اتصالی که این پین ها ایچاد میکنند نباید تحت فشار زیاد قرار گیرد زیرا اتصال پین های فنری از اتصال پین های معمولی یا مخروطی ضعیف تر میباشند. این پین ها خاصیت فنریت دارند و به همین علت این پین ها معمولا از جنس استنلس استیل و یا فولاد های آلیاژی میباشد.

DIN 1481-1978 DIN 7343-1969 DIN 7344-1969
استانداردهای DIN برای پینهای فنری استانداردهای DIN برای پینهای فنری استانداردهای DIN برای پینهای فنری
DIN 7346-1978 DIN EN ISO 13337-2009 DIN EN ISO 8748-2007
استانداردهای DIN برای پینهای فنری استانداردهای DIN برای پینهای فنری استانداردهای DIN برای پینهای فنری
DIN EN ISO 8750-2007 DIN EN ISO 8751-2007 DIN EN ISO 8752-2009
استانداردهای DIN برای پینهای فنری استانداردهای DIN برای پینهای فنری استانداردهای DIN برای پینهای فنری