شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای DIN برای پیچ های مغزی و پیچ های تنظیم

پیچ های مغزی و پیچ های تنظیم

پیچ های مغزی کاربرد های مشخص دارند و برای آنها تقریبا جایگزین ندارند. کاربرد این پیچ ها آنجاست که برای اتصال شفت ها به بدنه یا درواقع هر قطعه که به صورت کشویی وارد قطعه مادر می شود و با فشار اندکی توسط پیچ های مغزی متصل می گردد. این پیچ ها هم سر راهنما دارد دارند و یا بی سر و آچار خورند. لازم به ذکر است که این پیچ ها هم از آهن و فولاد و هم استنلس استیل تولید می گردند. برخی از این پیچ ها پیچ های دستگاه هستند که توسط اپراتور فنی دستگاه مثلا دستگاه تراش در حال باز و بست شدن هستند. پیچ های آچار خور مربعی بسیار کارآمد برای باز و بست سریع در کارگاه های فنی مورد استفاده است.

پیچ های مغزی

پیچ مغزی برای بستن قطعات مختلف به همدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. پیچ مغزی عموما با دو نوع آچار خور تولید و وارد بازار مصرف می شود که نوع اول دوسو و نوع دوم آلنی است. پیچ های مغزی همیشه از فولادهای سخت تولید می شوند و عملیات حرارتی دارند. پیچ های مغزی عموما پوشش زاج کاری دارند و سیاه رنگ هستند. در بازار مصرف ایران از این نوع پیچ استفاده می شود.

DIN 553 - 1986

DIN 34827-2005

DIN 34827-2016

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 417-1986

DIN 438-1986

DIN 551-1986

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 553-1986

DIN 913-1980

DIN 914-1980

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 916-1980

DIN 916K

DIN EN 24766-1992

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN EN 27434-1992

DIN EN ISO 4026-2004

DIN EN ISO 4027-2004

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN EN 27436-1992

DIN EN ISO 4029-2004

 
پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN  

پیچ های تنظیم

در دستگاه های تراشکاری و دستگاههای صنعتی بسیاری از قسمت ها به وفور باز و بست می شوند تا تنظیمات لازم انجام شود. پیچ های تنظیم برای این نوع دستگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. پیچ تنظیم بیشتر با گل مربعی استفاده می شود چراکه باید آچارخور مناسب داشته باشد. گل این پیچ ها عموما ارتفاع بیشتر دارد تا به سرعت آچار روی آن سوار شود و در مرور زمان استهلاک کمتری داشته باشد.

DIN 479-1985

DIN 561-1995

DIN 480-1985

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 480-2016

DIN 564-1995

 
پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN  

DIN 922-1986

DIN 922-2006

DIN 922-2012

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

پیچ های کونیک راهنما دار

پیچ های کونیک راهنما دار برای قسمت های حساس مورد استفاده قرار می گیرد و برای اتصال دو قطعه مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد. این پیچ ها به صورت سر عدسی و سر تخت ساخته می شوند و با عث ایجاد یک اتصال قوی می شوند. این پیچ ها در صنایع خودرویی هوافضا و طراحی های دقیق مورد استفاده هستند.

DIN 924-1986

DIN 924-2006

DIN 924-2012

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 925-1986

DIN 925-2006

DIN 925-2012

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

پیچ های مغزی راهنما دار

پیچ های مغزی راهنما دار تکامل یافته پیچ های مغزی هستند که سر پیچ دارای راهنما برای قرار گرفتن در محل درست قطعات طراحی شده است. 

DIN 6332-1981

DIN 6332-2003

DIN 915-1980

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 926-1986

DIN 926-2003

DIN EN 27435-1992

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN EN ISO 4028-2004

   
پیچ مغزی استاندارد DIN    

پیچ های مغزی با سادگی و گل دار

در مواردی از کاربردهای صنعتی پیچ های مغزی با سادگی مورد استفاده است که عمق محل بستن پیچ مغزی زیادتر از حد معمول است. این پیچ ها کاربرد کمی دارند و حتی در لیست مصرفی محصولات صنعتی ایران وجود ندارد. در صورت نیاز به صورت جزعی می توان آن را از کشورهای صنعتی وارد کرد.

DIN 427-1986

DIN EN ISO 2342-2004

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 927-1986

DIN 927-2013

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN