استانداردهای DIN برای پیچ های با سر چهار گوش

- پیچ های سر چهار گوش یقه دار - Square head bolts with collar

پیچ های مربعی از جهاتی تولید می شوند که ما به آن ها اشاره می کنیم. جنبه اول کارایی این پیچ هاست در ماشین ها در قسمتهایی که دایما در حال باز و بست شدن هستند از پیچ های مربعی استفاده می شوند چرا که آچار به سرعت به دستگاه متصل می گردد و استاد کار به راحتی عمل باز و بسته کردن پیچ را انجام می دهد. جنبه دیگر ایجاد زیبایی در کارهای هنری است مثلا شما در حال شبیه سازی یک درب قدیمی هستید اگر به جای پیچ شش گوش از پیچ سر مربعی استفاده کنید جلوه بصری این درب بسیار بهتر خواهد شد. جنبه دیگر آن تولید کم هزینه آن است که گل این پیچ با سرعت بیشتر و هزینه کمتر از گل شش گوش یا گل سوکتی تولید می شود.

به هر حال این استاندارد ها که مربوط به پیچ های شش سر مربعی می شود هنوز هم در صنعت تولید می شود. از آنجا که میزان مصرف این پیچ ها کم است برای بدست آوردن آن باید آن را سفارش دهید تا برای شما تولید کنیم.

 

DIN 478-1985

DIN 478-2016

پیچ سر مربعی پیچ سر مربعی

- پیچ های سر چهار گوش ساده - Square Head Bolts For Shaft Guides

 

DIN 21346-1989

پیچ سر مربعی