استاندارد های DIN برای پیچ های با سر کونیک دار تخت

پیچ های کونیک دار سرتخت را می توان یک استاندارد مورد نیاز و اصلی دانست این نوع پیچ ها کار بسیار مهمی را انجام می دهند و آن اینکه بعد از بسته شدن روی کار با سطح کار یکی می شود که این یک نیاز حیاتی است. شما فرض کنید که نیاز به اتصال دو سطح به هم دارید که یک طرف کار حتما باید یک دست باشد این پیچ نیاز شما را پاسخ می دهد.

پیچ های کونیک دار سرتخت خاردار

این پیچ ها در کاربردهای مختلف و بخصوص مثل صنایع ریلی و راه آهن و یا صنایع ساختمانی و با کارخانه جات سیمان به و فور مورد استفاده قرار می گیرد. این پیچ ها حتی از آلیاژهای استیل هم ساخته می شود. آلیاژ استیل 410 که یک استیل نسوز است هم برای تولید این پیچ ها مورد استفاده قرار می گیرد. 

DIN 11014-1968

 

DIN 604-1981

 

DIN 604-2017

پیچ کونیک خار دار سر تخت DIN 604

پیچ کونیک دار سر تخت پیچ کونیک دار سر تخت پیچ کونیک دار سر تخت

DIN 25195-2003

 

DIN 604-2010

 

DIN 792-1976

 

پیچ کونیک دار سر تخت پیچ کونیک دار سر تخت پیچ کونیک دار سر تخت

 

 

 

 

پیچ های کونیک دار سرتخت گردن مربعی

این پیچ ها نمونه قوی تر پیچ های سرتخت کونیک دار است. گردن مربعی به وسیله پانچ زدن روی قطعه یا تراشکاری روی کار می نشیند و مانع گردش پیچ روی کار هنگام باز و بست می شود. مربع بودن گردن این پیچ باعث می شود محکم سر جای خو بنشیند تا عمل باز و بست به راحتی انجام شود.

 

DIN 605-1981

 

DIN 605-2010

 

DIN 608-1981

 

پیچ کونیک دار سر تخت پیچ کونیک دار سر تخت پیچ کونیک دار سر تخت

DIN 608-2007

 

DIN 608-2010

 

 
پیچ کونیک دار سر تخت پیچ کونیک دار سر تخت  

 

 

 

 

 

 

DIN 7969-1989

پیچ کونیک دار سر تخت