شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای DIN برای پیچ های واشردار

در این بخش پیچ های واشردار و موارد مصرف این نوع پیچ ها مورد بررسی قرار می گیرد.

 

پیچ های واشردار برای این منظور تولید می شوند که در جایی از کار حتما باید پیچ مربوطه واشر داشته باشد و سرعت انجام کارهم باید بالا باشد. در این صورت مناسب است که از پیچ واشردار استفاده کنیم. تا با این کار از استفاده شدن واشر در کار اطمینان حاصل کنیم و زمان جاگذاری واشر روی تک تک پیچ ها را ذخیره کنیم. به این ترتیب پیچ واشر دار کارایی خود را نشان می هد. در واقع این پیچ ضریب اطمینان مصرف را به شدت بالا می برد و از خطاهای انسانی جلوگیری می نمایید.

پیچ های دوسو واشردار خودکار و پیچ واشردار استوانه ای دوسو را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

DIN 6900-2-1990

 

DIN EN ISO 10510(S3)-2011

 

پیچ واشردار استاندارد din پیچ واشردار استاندارد din

پیچ های چهارسو واشردار خودکار و پیچ های واشردار استوانه ای را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

 

DIN 6900-1-1990

 

DIN 6901-1990

 

DIN EN ISO 10510(S2)-2011

 

پیچ واشردار استاندارد din پیچ واشردار استاندارد din پیچ واشردار استاندارد din

DIN EN ISO 10644-1998

 

DIN EN ISO 10644-2009

 

 
پیچ واشردار استاندارد din پیچ واشردار استاندارد din  

پیچ های آچارخور و واشردار برای کارهای نسبتا سنگین در جدول زیر نشان داده شده است. به علت اینکه به این پیچ ها فشار بیشتری هنگام بسته شدن می آید گل پیچ آچارخور طراحی شده و واشر با پیچ متصل شده تا هنگام استفاده یا باز و بست کردن احتمالی پیچ ها واشر همچنان روی پیچ قرار داشته باشد. کاربرد پیچ های واشردار در خطوط تولید نمایان می شود انجا که چندین کارگر مشغول به ساختن کالا روی خط تولید هستند و سرعت عمل در کار مهم است پیچ های واشردار به کمک می آیند.

 

DIN 6900-1-1990-1

 

DIN EN ISO 10510(S1)-2011

 

پیچ واشردار استاندارد din پیچ واشردار استاندارد din