شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استاندارد های DIN برای مهره های گرد

مهره های گرد به صورت کلی مهره های کاملاً متفاوتی هستند. از این رو که بستن این مهره ها روش کاملاً متفاوتی دارد و همینطور کاربرد عای خاص خود را نیز دارند. برای مثال برخی از این مهره ها دارای سطح خارجی زبر میباشند که این امکان را به کار بران میدهد تا بتوانند مهره ها را به صورت دستی سفت کنند و ببند البته باید توجه داشت اینگونه مهره ها را نمیتوان بیش از حد سفت کرد و این مهره ها معمولا برای تنظیم و کالیبر استفاده میشوند. برخی دیگر از این مهره ها در سطح خارجی خود دارای شیار هایی هستند DIN 1804. این مهره را در لوله ای با زائده های مناسب قرار میدهند تا این زائده ها باعث جلوگیری از چرخش مهره شوند. برخی از این مهره ها دارای یک شیار بر روی سطح دایره ای خود هستند و به وسیله استفاده از این شیار میتواند اتصال را محکم کرد. برخی دیگر مانند DIN 1816 در جداره خود دارای صوراخی برای برخی زائده های پین مانند میباشد به این صورت که از طریق همین سوراخ ها مهره را ثابت نگه میدارند و میتوان به این صورت از این مهره ها استفاده کرد. متریال های مورد ایستفاده در این پیچ ها معمولا آهن فولاد و استنلس استیل میباشد. مهره های گرد روش تولید متفاوت تری نسبت به مهره های دیگر دارد زیرا در تولید اکثر مهره های دایره ای عملیات ماشین کاری نقش اساسی دارد در صورتی که در مهره های گوشه دار معمولاً روش فورج نقش مهم تری دارد.

DIN 1804-1971 DIN 1816-1971 DIN 466-1986
استاندارد های DIN برای مهره های گرد استاندارد های DIN برای مهره های گرد استاندارد های DIN برای مهره های گرد
DIN 466-2006 DIN 467-1986 DIN 467-2006
استاندارد های DIN برای مهره های گرد استاندارد های DIN برای مهره های گرد استاندارد های DIN برای مهره های گرد
DIN 546-1986 DIN 546-2010 DIN 547-1986
استاندارد های DIN برای مهره های گرد استاندارد های DIN برای مهره های گرد استاندارد های DIN برای مهره های گرد
DIN 547-2006 DIN 548-1986 DIN 548-2007
استاندارد های DIN برای مهره های گرد استاندارد های DIN برای مهره های گرد استاندارد های DIN برای مهره های گرد
DIN 6303-1986 DIN 6303-2006 DIN 70852-1989
استاندارد های DIN برای مهره های گرد استاندارد های DIN برای مهره های گرد استاندارد های DIN برای مهره های گرد
DIN 981-1983 DIN 981-1993 DIN 981-1993-1
استاندارد های DIN برای مهره های گرد استاندارد های DIN برای مهره های گرد استاندارد های DIN برای مهره های گرد
DIN 981-2009 DIN 981-2009-1  
استاندارد های DIN برای مهره های گرد استاندارد های DIN برای مهره های گرد