شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استاندارد های DIN برای خار چشمی بیرونی

به صورت کلی دو نوع خار چشمی داریم. یکی خارچشمی درونی و دیگری خار چشمی بیرونی. معمولاً خار چشمی ها به گونه ای طراحی میشوند که بتوان برای استفاده در محل مناسب ابتدا به وسیله سوراخ هایی که روی چشمی آن وجود دارد آنها را باز کرد و سپس بعد از قرار گرفتن در محل مناسب آنها را به حالت اولیه برگرداند. خوارچشمی ها استفاده های متععددی دارند برای مثال یکی از دلایل استفاده از آن ها این است که اگر بخواهیم یک لوله روی یک میله لغزش داشته باشد میتوان لوله را روی میله قرار داد و دو سر آنرا با خار چشمی نگه داشت به این صورت که روی میله شکافی دووار برای نشستن خار چشمی در دو سر لوله ایجاد میکنید و سپس خار چشمی را در آن محل قرار میدهیم. این صرفاً یکی از کابرد های اینگونه قطعات است که البته باید اشاری کرد در مابقی موارد نیز نحوه استفاده خار چشمی به همین صورت میباشد. خارچشمی ها در صنایع ابزار سازی نیز کاربرد دارند. همانطور که اشاره شد خار چشمی ها برای باز و بسته شدن باید خاصیت فنری داشته باشند و به همین علت معمولاً خوارچشمی ها از فولاد های آلیاژی تولید میشوند. خار چشمی های بیرونی استاندارد DIN 471 با قطر داخلی 4mm تا 285mm در استاندارد وجود دارد. خار چشمی های بیرونی استاندارد DIN 983 با قطر داخلی 15mm تا 133mm در استاندارد وجود دارد. البته باید اشاره کرد که در بازار طیف کمتری از سایز را نسبت به استاندارد مشاهده میکنیم به همین علیت در برخی موارد باین خارچشمی مناسب را تولید نمود.

DIN 471(-1)-2011 DIN 471(-2)-1981 DIN 471(-2)-2011
استاندارد های DIN برای خار چشمی بیرونی استاندارد های DIN برای خار چشمی بیرونی استاندارد های DIN برای خار چشمی بیرونی
DIN 471(D1400A)-1981 DIN 983(D2100AK)-1981 DIN 983-2011
استاندارد های DIN برای خار چشمی بیرونی استاندارد های DIN برای خار چشمی بیرونی استاندارد های DIN برای خار چشمی بیرونی