شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استاندارد های DIN برای خار چشمی داخلی

خار چشمی داخلی به قطعه ای گفته مشود که یک حلقه ناقص با دو سوراخ دارد و خاصیت فنری دارد. این خار نام های دیگری مانند خار سوراخ ، خار صنعتی و خار فنری چشمی دارد. برای تهیه محصول مناسب باید دقت داشته باشید که قطری که کار روی آن بسته میشود باید از زیر خار محاسبه شود نه قطر خارجی کل خار. جنس این خار ها معمولاً استیل یا فولاد های آلیاژی میباشد.

DIN 472(D1300J)-1981 DIN 472(H)-1981 DIN 472(H)-2011
استاندارد های DIN برای خار چشمی داخلی استاندارد های DIN برای خار چشمی داخلی استاندارد های DIN برای خار چشمی داخلی
DIN 472(N)-2011 DIN 984(D2000JK)-1981 DIN 984-2013
استاندارد های DIN برای خار چشمی داخلی استاندارد های DIN برای خار چشمی داخلی استاندارد های DIN برای خار چشمی داخلی