شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده

واشر های تخت ساده از نوع واشر های ابتدایی میباشد. این واشر ها در اکثر صنایع مورد استفاده قرار میگیرند. واشر های ساده با قطر و ضخامت های گوناگون عرضه میشود. مهم ترین پارمتر های اندازه گیری واشر های ساده قطر سوراخ داخلی و قطر دایره بیرونی و ضخامت واشر است. علوه بر این ابعاد فیزیکی جنس واشر نیز مهم میباشد. واشر های ساده با پوشش های گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد و داکرومات و پوشش زاج و کروم قابل تهیه هستند. در نگاه اول واشر های ساده به نظر بی مصرف دیده میشود اما همین قطعه ساده اتصال پایداری را ایجاد میکند. فرض کنید سطح مقطع مورد استفاده نسبتاً کم باشد شما به وسیله یک واشر مناسب میتوانید نیروی وارده از طرف مهره را روی سطح کار پخش کنید تا فشار وارد بر سطح کاهش یابد. بعضی از واشر ها که از جنس فولاد خشکه میباشد در کاربرد های ساختمانی بسیار مورد استفاده هستند که یکی از آنها واشر DIN 6916 میباشد. این واشر در بین واشر های تخت ساده بسیار پرکاربرد است. که در مصرف عامیانه از آن به نام واشر HV یاد میشود. امروزه همانند استاندارد های DIN کشور چین استاندارد های مشابه ای تبعین نموده است که شما برای خرید این محصولات میتوانید از استاندارد های چینی هم بهره ببرید. روش تولید واشر های تخت ساده تقریباً ساده است به این صورت که فلز مورد نظر را که یک ورق مناسب برای تولید واشر است را زیر دستگاه پرس وارد کرده و به صورد حلقوی برش میزنند. سپس پوشش مناسب به واشر ها داده میشود و روانه بازار میشوند. در جدول زیر شما طیف وسیعی از واشر های تخت ساده را مشاهده میکنید.

 

DIN 1052-2004 DIN 1052-2008 DIN 125(-1)-1990
استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده
DIN 125(-2)-1990 DIN 126-1990 DIN 134
استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده
DIN 1440-1974 DIN 1441 -2008 DIN 1441-1974
استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده
DIN 1441-2009 DIN 34815-1999 DIN 34816-1999
استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده
DIN 34820-2004 DIN 433(-1)-1990 DIN 433(-2)-1990
استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده
DIN 440(R)-1990 DIN 6319 (D)-2001 DIN 6319(C)-2001
استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده
DIN 6319(G)-2001 DIN 6340-1987 DIN 6902(A)-1990
استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده
DIN 6902(B)-1990 DIN 6902(C)-1990 DIN 6903(A)-1990
استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده
DIN 6903(B)-1990

DIN 6916-1989

DIN 7349-1974
استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده
DIN 7349-2009 DIN 7989-1-2001 DIN 7989-1974
استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده
DIN 7989-2-2001 DIN 89347-2008 DIN 9021-1990
استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده
DIN EN 14399(-6)-2015 DIN EN 28738-1992 DIN EN ISO 10669(L)-1999
استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده
DIN EN ISO 10669(N)-1999 DIN EN ISO 10673(L)-2009 DIN EN ISO 10673(N)-2009
استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده
DIN EN ISO 10673(S)-2009 DIN EN ISO 7091-2000 DIN EN ISO 7092-2000
استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده
DIN EN ISO 7093-1-2000 DIN EN ISO 7094-2000  
استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده استاندارد های DIN برای واشرهای تخت ساده