شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای DIN برای میخ ها

میخ ها قطعه پین مانند نوک تیزی میباشند که برای اتصال یکبار مصرف بیت دوم قطعه استفاده میشوند. میخ ها معمولاً برای اتصال قطعات روی چوب، گچ و یا به طور کلی سطوح ضعیف تر از فلز استفاده میشوند.

DIN 1143-1-1982 DIN 18182-2(RG)-2010 DIN 18182-4-1987
استاندارد میخ استاندارد میخ استاندارد میخ