شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای DIN برای پیچ های متری

 

DIN 404 - Slotted capstan screws

 

 

 

DIN 417 - Slotted set screws and pins

 

 

DIN 427 - Slotted headless screws with flat point

 

 

 

DIN 444 - Eyebolts

 

 

 

 

 

DIN 551 - Slotted set screws

 

 

 

 

 

 

DIN 963 - Slotted countersunk head screws

 

 

 

DIN 966 - Cross recessed raised countersunk head screws