شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای DIN برای پیچ های ماشین سازی

برای ساخت دستگاهها و ماشین آلات و اتصال قطعات فلزی به هم از پیچ های مناسب این کار استفاده می کنند. پیچ های دو سو و چهار سو و سرخزینه دار که در قسمت های گوناگون نقش خود را بازی می کنند. جنس این پیچ ها عموما از آهن گرید 5.6 است به خاطر اینکه فشار کمی روی این پیچ ها قرار می گیرد. این پیچ ها در صنعت بسیار پرکاربرد است و ازجمله پیچ های ریز بار به شمار می آیند. این پیچ ها به وسیله دستگاههای فورج سرد تولید می شوند و رزوه زنی آن مالشی است که این نوع رزوه زنی از پر سرعت ترین نوع رزوه زنی هاست. پیچ های ماشین حتی از استنلس استیل هم ساخته می شوند چرا که ممکن است قطعه در رطوبت قرار داشته باشد که حتی با گالوانیزه بودن پوشش پیچ این کار امکان ندارد که پیچ زنگ نزند لذا از پیچ ماشین استنلس استیل استفاده می شود. پیچ های ماشین را چون اغلب در سایز کوچک تولید می شود نمی توان گالوانیزه گرم کرد چرا که فلز روی رزوه ها را می پوشاند و در کارکرد پیچ اختلال پیش می آید.

در این بخش پیچ های ماشین سازی در استاندارد آلمانی برای شما گرد آوری شده که شما می توانید این پیچ ها را از تی تی بولت خریداری و در پروژه های خود مصرف کنید.

پیچ های دوسو - Slotted head screws

پیچ های دوسو ساده و پیچ های ماشین دوسو سرپهن و پیچ های دو سو گل کوچک در این دسته قرار دارد این پیچ ها با آچار دوسو قابل باز و بست هست.

DIN 84-1970

DIN 84-1990

پیچ DIN 84

DIN 85-1990

پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی

DIN 921-1986

DIN 921-2007

DIN 921-2014

پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی

DIN EN ISO 1207-1994

DIN EN ISO 1580-2011

 
پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی  

DIN 920-1986

DIN 920-2006

DIN 920-2012

پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی

پیچ دوسو قفل دار - Slotted capstan screws

پیچ های دوسو ماشین سازی قفل دار که در واقع بعد از بسته شدن روی کار از سوراخ روی گل پیچ سیم عبور می کند تا به این وسیله بتوان از باز شدن آن جلوگیری کرد. این پیچ ها بیشتر در مکانهایی استفاده می شوند که لرزش های شدید وجود دارد استفاده می گردد. مثلا در هواپیما این نوع پیچ به وفور استفاده می شود.

DIN 404-1986

DIN 404-2006

DIN 404-2017

پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی

پیچ دوسو فیت بولت - Slotted pan head screws with shoulder

پیچ های ماشین سازی دوسو فیت بولت که در مکانهایی دقیق که نیروی برشی وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع پیچ ها در ماشین آلات دقیق مورد استفاده قرار می گیرد.

DIN 923-1986

DIN 923-2006

DIN 923-2012

پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی

پیچ های سرخزینه دوسو - Slotted countersunk head screws

پیچ های کونیک دار دوسو برای ایجاد اتصال با سطح صاف و بدون بیرون زدگی گل پیچ است که این نوع پیچ های ماشین پرمصرف هستند. پیچ های کونیک دار با ایجاد سطح شیبدار درون سوراخ ایجاد شده می نشیند و در پایان کار سطح گل پیچ ها با سطح فلز یکی خواهد بود.

DIN 963-1990

پیچ ماشین سازی سرخزینه دو سو DIN 963

DIN 964-1990

DIN 8245-1972

پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی

DIN EN ISO 2009-2011

DIN EN ISO 2010-1994

 
پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی  

پیچ های سرخزینه چهارسو - Cross recessed countersunk flat head screws

پیچ های چهارسوی ماشین سازی که خیلی پرمصرف تر از پیچ های دوسو است. این پیچ ها در هنگام بسته شدن روی کار به راحتی روی کار بسته می شوند. این پیچ ها که با گل کونیک دار مورد استفاده قرار می گیرند بهتر از پیچ های دوسو آچار خور دارند.

DIN 965-1990

DIN 966-1990

DIN EN ISO 7046(-1)-2011

پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی

DIN EN ISO 7046(-2)-2011

DIN EN ISO 7047-2011

 
پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی  

پیچ های چهارسو سرعدسی با یقه و بدون یقه - Cross recessed pan head screws with collar

پیچ های چهارسو ماشین سازی که واشرنما و ساده هستند برای بستن قطعات فلزی به کار می روند این نوع پیچ ها از پرکاربردترین پیچ های ماشین سازی است. پیچ های چهارسو به راحتی با پیچ گوشتی برقی روی کار بسته می شوند.

DIN 967-1994

DIN 967-2002

DIN 967-2018

پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی

DIN 7985-1986

DIN 7985-1990

DIN EN ISO 7045-2011

پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی

DIN 34813-1999

DIN EN ISO 7048-2011

 
پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی  

پیچ های پلاستیکی - Plastic Flat Head Screws With Cross Recess

پیچ های چهارسوی کونیک دار و ساده که در مصارف خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

DIN 34811-1999

DIN 34812-1999

پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی

پیچ کنتور - Sealing Bolts For Watthour Meters

DIN 43854-1979

پیچ ماشین سازی