شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای DIN برای پیچ های قفلی

پیچ قفلی همان استاندارد DIN 7500 با انواع تیپ های آن است. پیچ قفلی سطح مقطع گرد ندارد. و با ساختاری که دارد بعد از بسته شدن به اندازه گشتاور مناسب آن در محل سفت شدن قفل می شود. این پیچ در مکانهای پر از لرزش و حساس مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع پیچ در بازار ایران کمیاب است و در ایران تولید کننده به ندرت پیدا میشود و برای تامین آن باید از آلمان و چین و کره آن را به ایران وارد کرد. لذا در صورت نیاز به این پیچ باید بین 2 تا 6 هفته زمان برای واردات این کالا در نظر گرفت. پیچ DIN 7500 دارای نوع های متنوع برای استفاده در مکانهای گوناگون است. پیچ قفلی با آچار خور دوسو چهارسو و آلن و شش گوش و شش پر ستاره ای و پیچ قفلی با گل کونیک دار تولید می شود. این پیچ ریزبار است و اغلب پوشش گالوانیزه دارد ضمنا این پیچ از استنلس استیل نیز ساخته می شود.

پیچ های قفلی دوسو و دوسو سرخزینه

DIN 7500(A)-1995

DIN 7500(AE)-2000

DIN 7500(B)-1995

پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN

DIN 7500(BE)-2000

DIN 7500(K)-1995

DIN 7500(KE)-2000

پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN

DIN 7500(L)-1995

DIN 7500(LE)-2000

 
پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN  

پیچ های قفلی چهارسو و چهارسو سرخزینه

DIN 7500(C)-1995

DIN 7500(CE)-2009

DIN 7500(M)-1995

پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN

DIN 7500(ME)-2000

DIN 7500(N)-1995

DIN 7500(NE)-2009

پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN

پیچ های قفلی ششگوش

DIN 7500(D)-1995

DIN 7500(DE)-2009

پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN

پیچ های قفلی آلنی

DIN 7500(E)-1995

DIN 7500(EE)-2009

پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN

پیچ های قفلی شش پر ستاره ای و شش پر ستاره ای کونیک دار

DIN 7500(OE)-2009

DIN 7500(PE)-2009

DIN 7500(QE)-2009

پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN