شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استاندارد های DIN برای مهره های قفلی

مهره های قفلی به مهره هایی گفته میشود که جزئی در خود دارد که باعث میشود این مهره پس از بسته شدن اتصال خوبی را ایجاد میکند که به سختی باز شوند. برخی از مهره های قفلی مانند DIN 980 مهره های کاسه نمد نام دارند. این مهره ها به وسیله جزء پلاستیکی(نوعی PVC) که در بالای آن قرار داده شده عمل قفل کردن را انجام میدهند. برخی از این مهره ها به وسیله زائده واشر مانندی که در زیر آنها است باعث بهتر شدن اتصال میشوند. گونه ای از مهره های قفلی نیز به وسیله خار هایی که در انتهای مهره قرار دارد باعث قفل کردن اتصال میشوند. عموماً روش تولید مهره های قفلی به روش فورج سرد انجام میشود. مهره های قفلی در کلاس های 8 و 10 کاربرد فراوانی دارند. جنس این مهره ها میتواند از فولاد, آهن و استنلس استیل باشد. این مهره با پوشش های گالوانیزه سرد و برخی از آنها زاج کاری و در صورت استیل بودن بدون پوشش در بازار عرضه میشوند. مهره های قفلی که قفل آن به وسیله پلاستیک طراحی میشوند نباید در جا های گرم مورد استفاده قرار گیرد چرا که باعث شل شدن قفل پلاستیکی آن شده و خطر باز شدن مهره بوجود می آید. مهره های قفل هم در استاندارد اینچی هم در استاندارد متریک تولید میشوند که ما در این صفحه از استاندارد های متریک صحبت میکنیم. برخی از مهره های قفلی با ایجاد فشار روی سر مهره و دفورمه کردن آن تولید میشود. در کل تمام مهره های قفلی بعد از باز شدن دیگر قابل استفاده نمیباشند و باید از مهره جدید برای بستن پیچ استفاده کرد. برخی از مهره های قفلی فلنج دار هستند که فلنج آن باعث اصطحکاک بیشتر و باز نشدن میشود. استاندارد DIN 7967 که یک مهره قفلی  از جنس ورق فولادی است به وسیله زبانه های خود که روی شیارهای پیچ مینشیند به مهره اصلی اجازه باز شدن نمیدهد. هر یک از این مکانیزم های جلوگیری کننده از باز شدن در محل مصرف خود کارآمد هستند.

DIN 6925-1987 DIN 6926-1983 DIN 6927-1983
استاندارد های DIN برای مهره های قفلی استاندارد های DIN برای مهره های قفلی استاندارد های DIN برای مهره های قفلی
DIN 7967-1970 DIN 980(M)-1987 DIN 980(V)-1987
استاندارد های DIN برای مهره های قفلی استاندارد های DIN برای مهره های قفلی استاندارد های DIN برای مهره های قفلی
DIN 982-1987 DIN 985-1987 DIN EN 1663-1998
استاندارد های DIN برای مهره های قفلی استاندارد های DIN برای مهره های قفلی استاندارد های DIN برای مهره های قفلی
DIN EN 1664-1998 DIN EN 1666-1998 DIN EN 1667-1998
استاندارد های DIN برای مهره های قفلی استاندارد های DIN برای مهره های قفلی استاندارد های DIN برای مهره های قفلی
DIN EN 6924-1987 DIN EN ISO 10513-2016(E) DIN EN ISO 7040-2013
استاندارد های DIN برای مهره های قفلی استاندارد های DIN برای مهره های قفلی استاندارد های DIN برای مهره های قفلی
DIN EN ISO 7042-2013 DIN EN ISO 7719-1998 DIN EN ISO 7719-2013
استاندارد های DIN برای مهره های قفلی استاندارد های DIN برای مهره های قفلی استاندارد های DIN برای مهره های قفلی

 

 

]