شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای DIN برای پیچ های هشت پر سوکتی

پیچ های هشت پر سوکتی یا ستاره ای به پیچ های گفته میشود که گل آن ها دارای حفره ای ستاره ای شکل با هشت پر میباشد. این پیچ ها تشابه زیادی به پیچ های آلن دارند ولی گل آنها و گاهاً موارد مصرف آنها متفاوت است. معمولا موارد مصرف پیچ های سوکتی در جاییست که نیازاست بعد از اتصال گل پیچ بیرون نماند و گل پیچ داخل حفره ای که برای آن تعبیه شده قرار گیرد و سطح اتصال باشد. همچنین ستاره ای بودن سوکت به ما کمک میکند تا در نقاطی که در دسرس ما نیست ، برای چفت کردن آچار تغییر زاویه کمتری نیاز باشد. پیچ های هشت پر سوکتی به علت موارد مصرف، دارای مقاومت کششی 180,000psiهستند. همچنین به صورت کلی مقاومت بیشتری نسبت به پیچ های خشکه دارند البته این پیچ ها تقریباً در تمامی گرید ها از جمله 5.8 و 4.8 تولید میشوند. به طور کلی پیچ های هشت پر سوکتی از سایز M2 تا سایز M20 در بازار مصرف عرضه میشوند(سایز M2 تا M8 استاندارد های DIN14580 و DIN 14579، وسایز M6 تا M20 استاندارد DIN 34802 ) و سایز های دیگر درصورت موجود نبودن باید تولید شوند. برخی از این پیج ها دارای رزوه های درشت تری هستند. معمولا پیچ های سوکتی با اکسید سیاه در بازار یافت میشوند، که این رو کش مقاومت در برابر خوردگی مناسبی را فراهم میکند. ولی برخی از این پیچ ها استنلس استیل نیز استفاده شده است. نحوه تولید این پیچ ها به هم به روش فورج گرم و هم به روش فورج سرد میباشد.

DIN 34802-2001

DIN EN ISO 14579-2011

DIN EN ISO 14580-2002
پیچ ستاره ای سوکتی استاندارد DIN پیچ ستاره ای سوکتی استاندارد DIN پیچ ستاره ای سوکتی استاندارد DIN

DIN EN ISO 14583-2011

DIN EN ISO 14584-2011  
پیچ ستاره ای سوکتی استاندارد DIN پیچ ستاره ای سوکتی استاندارد DIN