شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای DIN برای پیچ های سر شش گوش خودکار

پیچ خودکار سر شش گوش

پیچ خودکار سر شش گوش برای اتصال مواد ناهم جنس و هم جنس مثل اتصال ورق آهنی به چوب یا اتصال ورق آهنی به پروفیل استفاده می شود. این پیچ شباهت عملکرد با پیچ سرمته ای دارد. و فرق آن این است که پیچ سرمته ای خود عمل سوراخکاری را انجام می دهد ولی پیچ خودکار آچاری نیاز به سوراخکاری اولیه دارد. این پیچ به این علت مورد استفاده زیاد قرار می گیرد که به وسیله آچار بکس برقی به راحتی روی کار بسته می شود. علاوه بر این با آچار بکس با قدرت بیشتری می توان پیچ را روی کار بست.

DIN 6928-1990

DIN EN ISO 7053-2018

پیچ شش گوش خودکار استاندارد DIN پیچ شش گوش خودکار استاندارد DIN

DIN 7976-1990

DIN EN ISO 1479-2011

پیچ شش گوش خودکار استاندارد DIN پیچ شش گوش خودکار استاندارد DIN