شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استاندارد های DIN برای مهره های شش گوش

مهره های شش گوش در استاندارد دین آلمان اساس مصرف مهره های ششگوش در ایران است. این مهره ها به یک شش وجهی محدود می شود که دارای ارتفاع های مختلف برای منظور خاصی است. مهره های شش گوش به سه دسته عادی و بلند و کوتاه دسته بندی می شود. مهره شش گوش با متریال گوناگونی در گرید های مختلف در کلاسهای مشخص تولید و به بازار عرضه می شود. مهره های شش گوش در ساختمان و اتومبیل و ماشین های صنعتی و صنایع نقت و گاز به وفور استفاده می شود.

مهره های شش گوش عمومی

DIN 2510-5-1971

DIN 34814-1999

DIN 555-1987

مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN 934-1982

DIN 934-1987

DIN 970-1982

مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN 971(-1)-1987

DIN 971(-2)-1987

DIN EN 24032-1992

مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN EN ISO 4032-2013

DIN EN ISO 4034-2016

DIN EN ISO 8673-2013

مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN EN ISO 8674-2013

   
مهره شش گوش استاندارد DIN    

مهره های شش گوش بلند

کاربرد مهره های بلند چند گانه است یکی از کاربرد های این مهره اتصال طولی دو پیچ است به این معنی که وقتی مثلا پیچ های متری را می خواهند به هم متصل کنند تا پیچ بلندتری بدست آید از مهره بلند استفاده می شود. در جاهایی که آچار خور ضعیف و جود دارد از مهره بلند استفاده می شود. در حالتی که کشش بالایی روی پیچ و مهره باشد از مهره بلند استفاده می شود.

DIN 6330-1991

DIN 6330-2003

DIN 6334

مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN

مهره شش گوش کوتاه

مهره های کوتاه جنبه قفل کن را دارند که همراه مهره متوسط جهت اطمینان از باز نشدن مهره اصلی به کار برده می شود. البته در تولید لوازم و قطعات صنعتی به عنوان مهره اصلی استفاده می شود چرا که برای بسته شدن فشار زیادی تحمل نمی کند.

DIN 439(-1)-1987

DIN 439(-2)-1987

DIN 936-1985

مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN EN ISO 4035-2013

DIN EN ISO 4036-2013

 
مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN