استانداردهای DIN برای پیچ های فلنج دار

👈پیچ های شش گوش فلنج دار معمولی - Hexagon Flange Bolts

 پیچ های فلنج دار معمولی اصلاح شده نیاکان خود هستند استاندارد هایی نظیر DIN 931 و DIN 933 پیچ های نسل قبلی بوده اند که با این پیچ ها جایگزین شده اند. این پیچ ها همراه با مهره های فلنج دار یا درون خود قطعه که در آن رزوه تعبیه شده بسته می شوند و این پیچ ها از امنیت کاری بالاتر هنگام نصب و در طول عمر زندگی دستگاه برخوردارند. به این معنی که نیازی به واشر برای این نوع پیچ ها نیست و حتی گاها از نظر اقتصادی توجیح بهتری دارند.

DIN 6921-1983

DIN EN 1662-1998

DIN EN 1665 (S)-1998

پیچ فلنج دار پیچ فلنج دار پیچ فلنج دار


👈پیچ های شش گوش فلنج دار ساق نازک - Hexagon Bolt With Flange-Reduced Shank

 پیچ های فلنجی ساق نازک نسل جدید پیچ های931 DIN و DIN 933 است. این پیچ ها با طراحی جدید و تکنیکال زیبایی و عملکرد مناسبتر را ایجاد کرده است. پیچ فلنجی با ساق نازک ساخته می شود که کاربرد های عمومی و خصوصی دارد.

 

DIN 6922-1983

DIN EN 1665 (R)-1998

پیچ فلنج دار پیچ فلنج دار