شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای DIN برای پیچ های دیوار (کناف)

پیچ های دیوار یا DrywWall معمولاً در سازه های ساختمانی استفاده میشوند. این پیچ ها به پیچ های کناف نیز شناخته میشوند. یک شرکت آلمانی که در زمینه تولید ابزار های ساختمانی فعالیت میکند Knauf نام دارد و به همین علت است که به پیچ های ساختمانی کناف نیز گفته میشود. پیچ های کناف برای اتصال ستوح متفاوت به یک دیگر استفاده میشوند و استفاده های متنوعی دارند برای مثال برخی از آنها برای اتصال پنل به سازه برخی دیگر برای اتصال دو سطح گالوانیزه و از این قبیل مصارف استفاده میشوند. پیچ های کناف معمولاً سر سوزنی (خودکار) یا سر مته ای هستند. برای مثال در پیچ هایی که برای اتصال پنل به سازه استفاده میشوند اغلب از نوع سر مته ای این پیچ ها استفاده میشود. و همچنین در پیچ های کنافی که در اتصال سازه به سازه یا دو سطح گالوانیزه استفاده میشوند از هردو مدل این پیچ های استفاده میشود. این پیچ ها به علت موارد مصرف، سر چهارسو دارند. یکی از انواع پرکاربرد این پیچ ها پیچ 2.5 سانتی است که با طول 2.5cm و قطر 3.5، روکش آن فسفاته سیاه و سر آن نیز خودکار است در بازار استفاده فراوان دارد.به طور کلی پیچ های کناف پیچ های ساختمانی هستند و برای مصارف صنعتی معمولاً استفاده نمیشوند. از انواع این پیچ که نمونه هایش را در جدول زیر مشاهده میکنید، میتوان به FN(خودکار)، LB (سرمته ای )، TB(سرمته ای) و TN(خودکار) اشاره کرد.

DIN 18182-2(FN) -2010-1 DIN 18182-2(FN)-2010
پیچ کناف پیچ کناف
DIN 18182-2(LB)-2010 DIN 7505(B)-1986
پیچ کناف پیچ کناف
DIN 18182-2(SN)-2010 DIN 18182-2(TB)-2010
پیچ کناف پیچ کناف
DIN 18182-2(TN)-2010 DIN 18182-2(TN)-2010-1
پیچ کناف پیچ کناف
DIN 7505(A)-1986 DIN 7505(A)-1986
پیچ کناف پیچ کناف
DIN 7505-1986  
پیچ کناف