شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

تولید پیچ به روش فورج گرم

روش های فورج در تولید پیچ

بطور کلی عملیات فورج به سه صورت فورج سرد ، فورج گرم ، فورج داغ انجام می گیرد. فورج سرد در دمای اتاق یا حد اکثر تا 30 درصد دمای ذوب ، فورج گرم حد اکثر تا 50 درصد دمای ذوب و فورج داغ تا 75 درصد دمای ذوب امکان پذیر است. میزان دقت پیچ های تولید شده در روش فورج گرم و داغ به اندازه پیچ های ساخته شده به روش فورج سرد نیست ، بنابراین بیشتر تولید کنندگان، فورج سرد را ترجیح می دهند. بسیاری از مزایای فورج گرم، نقطه مقابل معایب فورج سرد هستند. مثلا در تولید پیچ به روش فورج گرم مزایای زیر قابل توجه است

1-مقرون به صرفه تر بودن تولید قطعات سایز متوسط و بزرگ در فورج گرم

2-مراحل کار در فورج گرم کمتر از فورج سرد است یا به عبارت دیگر برای تولید پیچ و مهره در این روش فقط یکبار از قالب استفاده می شود و در نتیجه هزینه های قالب سازی ،کمتر خواهد بود.

3-     با افزایش دما و نرم شدن فلز در روش فورج گرم خیلی ساده تر می توان شکل دهی یک قطعه مستحکم را انجام داد.

4-محدودیتی برای سایز و طول و تعداد قطعات نداریم.

عواملی نیز وجود دارند که توجه به آنها ممکن است تمایل سازنده را نسبت به فورج گرم کمتر نماید

1-نیاز به سیستم گرمایشی مناسب وکنترل دقیق آن

2-اکسید شدن سطحی فلز و درنتیجه الزام اسید شویی قطعات

3-کنترل قالبها درحین تولید برای اطمینان از کارکرد صحیح

4-دقت ابعادی ، سرعت و تناژ پایین تر تولید نسبت به فورج سرد

5-در صورتیکه عملیات حرارتی بعد از فورج انجام نشود، ریز ساختارناهمگن بوجود خواهد آمد

فورج گرم برای تولید پیچ 

برای تهیه پیچ به روش فورج گرم، قطعه ای که قراراست تبدیل به پیچ شود، در کوره قرار گرفته و گداخته می شود تا جایی که بتوان با اعمال ضربه و یا انواع پرس در قالب ، به کله ( سر ) پیچ  فرم داد. قالبها نیز انواع مختلفی دارند که مبحث جدا گانه ای دارد. ابتدا سر میلگرد ها درون کوره القایی گداخته می شود تا بتوان عملیات فورج گرم را برای تولید پیچ اجرا کرد. با نرم شدن میلگردها کافیست که یک ضربه پرس در کسری از ثانیه شکل پیچ را تغییر بدهد.

روش فورج گرم در تولید پیچ

اکثر قالب های فورج گرم تک مرحله ای هستند و با با یک بار عمل پرس به شکل قالب در می آیند. بعد از سرد شدن پیچ ممکن است آن را به دستگاه تراش ببندند تا ضایعات را از روی پیچ بردارند در روش فورج گرم می توان قطعات برزگ را بدون عملیات تراش شکل داد و هم در هزینه و هم در زمان صرفه جویی کرد. 

 فورج گرم پیچ