شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای ASTM برای انواع پیچ و استاد بولت و انکر بولت

استانداردهای پیچ در استاندارد ASTM  موجب هماهنگی در روند تولید و همخوانی محصولات باهم می شوند

در این صفحه لینک های لازم برای مطالعه این استانداردها آورده شده است.

 

استاندارد ASTM F1554 

ASTM F1554

استاندارد ASTM F3125 

ASTM F3125

ASTM F593 

ASTM F593

استاندارد ASTM A490 

ASTM A490

ASTM A449 

ASTM A449

استاندارد ASTM A354 

ASTM A354

استاندارد ASTM A325 

ASTM A325

استاندارد ASTM A320 

ASTM A320

استاندارد ASTM A307 

ASTM A307

استاندارد ASTM A193 

ASTM A193