شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای ASTM برای انواع واشر

واشرها هم در astm دارای استانداردهای مخصوص به خود هستند. این استاندارد ها ASTM F844, ASTM F436, ASTM F959 و ASTM F2437 می باشند. هریک از استاندارد ها تعاریف خود را دارند. برای خرید واشر آبکاری سرد و یا خرید واشر آبکاری گرم می توانید از استانداردهای ASTM استفاده نمایید.

 

استاندارد ASTM F844

ASTM F844

ASTM F436

ASTM F436

استاندارد ASTM F959

ASTM F959

استاندارد ASTM F2437

ASTM F2437