شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای ASTM برای انواع مهره

مهره های اینچی در استاندارد ASTM دارای جایگاه زیر است و تعاریف لازم در این استاناردها گنجانده شده است. برای مطالعه بیشتر هر یک از این استاندارد ها روی لینک آن کلیک نمایید.

 

اساندارد ASTM A194

 ASTM A194

 

 استاندارد ASTM A563

 ASTM A563

 

 ASTM F594