شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استاندارد ASTM F1941

مشخصات ASTM F1941 چندین پوشش متداول الکترو رسوبی را در پیچ و مهره های رزوه ای پوشش می دهد. نمودار زیر انواع مختلف پوشش ها ، ضخامت ها و کرومات های اختیاری را با جزئیات نشان می دهد. این استاندارد ASTM جایگزین ASTM B633 برای پوشش های پیچ و مهره های رشته ای با رسوب الکتریکی می شود ، زیرا B633 به عنوان استاندارد مخصوص پیچ و مهره ها نوشته نشده است.