شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استاندارد ASTM F1554

مشخصات عمومی استاندارد F1554

مشخصات ASTM F1554 در سال 1994 ارائه شد و انکربولت هایی را طراحی می کند که برای اتصال سازه ها به پایه های بتونی طراحی شده است. انکر بولت های F1554 می توانند به صورت پیچ با سر، میله های مستقیم یا انکربولت خمیده باشند. سه گرید 36 ، 55 و 105 حداقل مقاومت تسلیم (ksi) انکربولت را مشخص می کنند. پیچ ها می توانند به صورت برش خورده یا بلند باشند و گرید 55 قابل جوشکاری را می توان در گزینه 36 جایگزین درجه 36 کرد. کدگذاری رنگی در انتها - 36 آبی ، 55 زرد و 105 قرمز - به سهولت شناسایی محصول را آسان می کند. تولید کننده علامت گذاری گرید را با رعایت الزامات اضافی S2 مجاز است.

انکر بولت های F1554 در مواردی مثل ستون هایی در ساختمانهای فلزی تیرهای چراغ راهنمایی و رانندگی و چراغ های روشنایی خیابانی و سازه های علامت بزرگراه مورد استفاده است که فقط چند مورد را نام می برد.

گرید های استاندارد F1554

F1554 Grade 36 Low carbon, 36 ksi yield steel anchor bolts
F1554 Grade 55 High strength, low alloy, 55 ksi yield steel anchor bolts
F1554 Grade 105 Alloy, heat treated, high strength 105 ksi yield steel anchor bolts

تست تکمیلی استاندارد F1554

الزامات تست تکمیلی فقط زمانی اعمال می شود که در سفارش خرید یا قرارداد مشخص شده باشد.

S1: نسخه قابل جوشکاری مشخصات درجه 55. از طریق محدودیت های ترکیب شیمیایی و با فرمول معادل سازی کربن ، S1 اطمینان از قابلیت جوشکاری را فراهم می کند. وقتی S1 مشخص نشده باشد ، ماده Grade 55 ممکن است قابل جوشکاری باشد یا نباشد.

S2: شناسه سازنده دائمی در انتهای پیچ لنگر که از بتن تولید می شود ، به جای کد گذاری رنگ.

S3: شناسایی گرید حک شده دائمی در انتهای انکر بولت که از بتن بیرون می زند ، به جای کد گذاری رنگ.

S4: الزامات تأثیر شارپی در دمای 55 و 105 در +40 درجه فارنهایت (5 درجه سانتیگراد). حداقل انرژی مورد نیاز شارپی V برای سه نمونه به طور متوسط 15 پوند است ، و هیچ نمونه ای به زیر 12 پوند نمی رسد. الزامات ضربه شارپی در -10 درجه فارنهایت (-29 درجه سانتیگراد) برای درجه 105. حداقل انرژی مورد نیاز Charpy V-notch به طور متوسط 15 پوند برای سه نمونه است، و هیچ نمونه ای به زیر 12 فوت پوند نمی رسد.

خواص مکانیکی استاندارد F1554

Grade Marking Size inches Tensile, ksi Yield, ksi min Yield, MPa min Elong. % min RA % min
36 ASTM F1554 Grade 36 12 - 4 58 - 80 36 248 23 40
55 ASTM F1554 Grade 55 12 - 2 75 - 95 55 380 21 30
214 - 212 75 - 95 55 380 21 30
234 - 3 75 - 95 55 380 21 30
314 - 4 75 - 95 55 380 21 30
105 ASTM F1554 Grade 105 12 - 3 125 - 150 105 724 15 45

 

خواص شیمیایی استاندارد F1554

Element Grade 36 Grades 55 and 105
Sizes up to 3/4 Sizes over 3/4 to 1-1/2 Sizes over 1-1/2 to 4
Carbon (max) 0.26% 0.27% 0.28%  
Manganese * 0.60 - 0.90% 0.60 - 0.90%  
Phosphorus, max 0.04% 0.04% 0.04% 0.040%
Sulfur, max 0.05% 0.05% 0.05% 0.050%
Copper, min (when specified) 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
 

موارد هم مصرف استاندارد F1554

Grade Identification Size Inches Recommended A563 Nut Washer
Plain Finish Hot-Dip or Mechanical Zinc Coated
Grade Style Grade Style
36 ASTM F1554 Grade 36 12 – 112 A Hex A Hex F436
158 – 4 A Heavy Hex A Heavy Hex
55 ASTM F1554 Grade 55 12 – 112 A Hex A Heavy Hex F436
158 – 4 A Heavy Hex A Heavy Hex
105 ASTM F1554 Grade 105 12 – 112 D1 Heavy Hex DH2 Heavy Hex F436
158 – 3 DH2 Heavy Hex DH2 Heavy Hex