شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

مهره ششگوش استاندارد ASTM A563

 ASTM A 563 استاندارد امریکایی اینچی مهره شش گوشی است معروف به مهره شش گوش HV که در سطح بین المللی کاربرد دارد. استاندارد متریک این مهره ASTM A 563 M می باشد. شناسنامه پیچ ومهره همان علایم روی آن است که بیانگر استاندارد و نوع کاربرد و تولید کننده آن است. استاندارد ابعادی، متریال، درجه سختی و عملیات حرارتی از جمله مشخصات شناسنامه ای پیچ و مهره هاست. مهره شش گوش ASTM A 563 در گریدهای B ,A ,O از جنس فولاد و در گریدهای DH ,D C از جنس فولاد گاهی با عملیات سرمایشی وگرمایشی و در گرید های DH3 ,C 3 از جنس فولاد با مقاومت در برابر خوردگی گاهی با عملیات سرمایشی و گرمایشی تولید می شود. مهره ها در استاندارد اینچی ASTM A 563 در چهار دسته زیر جای می گیرند

1-مهره های مربعی Square Nut

2-مهره های معمولی Hex Nut

3-مهره های سنگین Heavy Hex Nut

4-مهره های ارتفاع بلند Hex Thick Nut

کلاس O در برگیرنده مهره های شش گوش معمولی ، کلاسهای DH ,D ,B ,A در برگیرنده مهره های شش گوش معمولی /سنگین /بلند و کلاسهای DH3 ,C در برگیرنده مهره های معمولی/سنگین و کلاس C در برگیرنده مهره های معمولی /سنگین  و کلاس C3 در برگیرنده مهره های سنگین هستند. ASTM A 563 مهره مورد نیاز پیچ پرمقاومت سر شش گوش HV است که در صنعت ساختمان سازی و اسکلت های فلزی، ماشین سازی، کشتی سازی و ... کاربرد فراوان دارد. مهره های تابع این استاندارد، گوشت دار تر و بلند تر هستند