شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استاندارد ASTM A48

استاندارد ASTM A48 ریخته گری آهن خاکستری را برای استفاده عمومی پوشش می دهد. ریخته گری A48 فقط بر اساس مقاومت کششی تأمین می شود ، هیچگونه نیاز شیمیایی یا شکل پذیری مشخص نشده است.

 

A48 خواص مکانیکی

Class NumberTensile Strength, ksi min
20 20
25 25
30 30
35 35
40 40
45 45
50 50
55 55
60 60

A48 کلاسهای

Class TypeNominal Test Bar Diameter, inches
A 0.88
B 1.2
C 2.0
S Agreed on between manufacturer and purchaser
Example, casting would be called out as A48-30A

مثالهای ریخته گری

09124022012