شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استاندارد ASTM A194

استاندارد ASTM A 194 مهره هایی با فولاد های کربنی و فولادهای آلیاژی و استنلس استیل را در بر می گیرد. این مهره ها در صنایع در محل هایی نصب می شوند که فشار زیادی روی آنهاست و (یا) دمای کاری در محل اتصال مهره بالاست.مهره ها تا یک اینچ از استاندارد دنده UNC استفاده می کنند و مهره های ASTM A 194 از یک اینچ به بالا از اساندارد UNC کلاس 2B بهره می برند. پرمصرف ترین مهره ASTM A 194  مربوط به گرید 2H آن است که در صنعت بیشترین مورد استفاده را دارد. مهره ASTM A 194 GR 2H جایگزینی مناسب برای مهره  ASTM A563 grade DH است.

گرید های استاندارد ASTM A 194

2 Carbon steel heavy hex nuts مهره های کربن استیل سنگین
2H Quenched & tempered carbon steel heavy hex nuts مهره های کربن استیل و فولاد آب دیده
2HM Quenched & tempered carbon steel heavy hex nuts, 100% hardness tested فولاد کربن استیل آب دیده و تست شده
4 Quenched & tempered carbon-molybdenum heavy hex nuts (withdrawn in 2017) فولاد آب دیده مولیبدن برای مهره های سنگین
7 Quenched & tempered alloy steel heavy hex nuts فولاد آلیاژی آب دیده برای مهره های سنگین
7M Quenched & tempered alloy steel heavy hex nuts, 100% hardness tested فولاد آلیاژی آب دیده برای مهره ای سنگین
7L Quenched & tempered alloy steel heavy hex nuts, Charpy impact tested فولاد آلیاژی آب دیده
8 Stainless AISI 304 heavy hex nuts استیل 304
8M Stainless AISI 316 heavy hex nuts استیل 316

خواص مکانیکی ASTM A 194

Grade Identification Marking5 Specification Material Nominal Size, In. Tempering Temp. °F Proof Load Stress, ksi Hardness Rockwell See Note
Min Max
2 ASTM A194 Grade 2 Medium Carbon Steel 1/4 - 4 0 150 159 352 1,2,3
2H ASTM A194 Grade 2H Medium Carbon Steel, Quenched and Tempered 1/4 - 4 850 175 C24 C38 1,2
2HM ASTM A194 Grade 2HM Medium Carbon Steel, Quenched and Tempered 1/4 - 4 1150 150 159 237 1,2,3
4 ASTM A194 Grade 4 Medium Carbon Alloy Steel, Quenched and Tempered 1/4 - 4 1100 175 C24 C38 1,2
7 ASTM A194 Grade 7 Medium Carbon Alloy Steel, Quenched and Tempered 1/4 - 4 1100 175 C24 C38 1,2
7M ASTM A194 Grade 7M Medium Carbon Alloy Steel, Quenched and Tempered 1/4 - 4 1150 150 159 237 1,2,3
8 ASTM A194 Grade 8 Stainless AISI 304 1/4 - 4 - 80 126 300 4
8M ASTM A194 Grade 8M Stainless AISI 316 1/4 - 4 - 80 126 300 4

توجه:

تمامی علامت ها برای فورج گرم و سرد است. حروف H و M نشانگر مهره های گرم شده هستند.

تمامی مهره ها باید دارای علامت شناسایی سازنده باشند. علامت گذاری روی سطح تحمل بار مجاز نمی باشد مگر توافقی بین تولید کننده و خریدار باشد.

واحد اندازه گیری برینل می باشد.

خواص شیمیایی ASTM A 194

Element 2, 2H, and 2HM 4 7 and 7M (AISI 4140) 8 (AISI 304) 8M (AISI 316)
Carbon 0.40% min 0.40 - 0.50% 0.37 - 0.49% 0.08% max 0.08% max
Manganese 1.00% max 0.70 - 0.90% 0.65 - 1.10% 2.00% max 2.00% max
Phosphorus, max 0.040% 0.035% 0.035% 0.045% 0.045%
Sulfur, max 0.050% 0.040% 0.040% 0.030% 0.030%
Silicon 0.40% max 0.15 - 0.35% 0.15 - 0.35% 1.00% max 1.00% max
Chromium     0.75 - 1.20% 18.0 - 20.0% 16.0 - 18.0%
Nickel       8.0 - 11.0% 10.0 - 14.0%
Molybdenum   0.20 - 0.30% 0.15 - 0.25%   2.00 - 3.00%