شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استاندارد ASTM A153

ASTM A153 مشخصات گسترده ای است که پوشش روی (گالوانیزه گرم) آهن و فولاد را پوشش می دهد. در گذشته ، A153 مشخصات گالوانیزه گرم است که توسط اتصال دهنده های ساخت ASTM مورد اشاره قرار می گرفت. مشکل این بود که کمیته ASTM F16 در مورد اتصال دهنده ها هیچ صلاحیتی در مورد این مشخصات ندارد. بنابراین ، در سال 2005 مشخصات F2329 مخصوص گالوانیزه پیچ و مهره تدوین شد. A153 و F2329 هر دو پوشش گالوانیزه گرم را مشخصمی کنند، با این حال ، کمیته F16 بر مشخصات F2329 نظارت دارد و توانایی به روزرسانی یا تغییر آن را در صورت لزوم تشخیص می دهد. همه مشخصات پیچ و مهره استاندارد ASTM اکنون برای مشخصات گالوانیزه گرم به مشخصات F2329 مراجعه می کنند. یک استثنا مشخصات پیچ و مهره ASTM A193 است که همچنان به A153 برای آبکاری روی اشاره دارد زیرا کمیته F16 بر این گرید پیچ و مهره نظارت ندارد.