استانداردهای DIN برای پیچ های فلنج دار

 

پیچ های شش گوش فلنج دار معمولی - Hexagon Flange Bolts

 پیچ های فلنج دار معمولی اصلاح شده نیاکان خود هستند استاندارد هایی نظیر DIN 931 و DIN 933 پیچ های نسل قبلی بوده اند که با این پیچ ها جایگزین شده اند.

DIN 6921-1983

DIN EN 1662-1998

DIN EN 1665 (S)-1998

پیچ فلنج دار پیچ فلنج دار پیچ فلنج دار


پیچ های شش گوش فلنج دار ساق نازک - Hexagon Bolt With Flange-Reduced Shank

 پیچ های فلنجی ساق نازک نسل جدید پیچ های931 DIN و DIN 933 است. این پیچ ها با طراحی جدید و تکنیکال زیبایی و عملکرد مناسبتر را ایجاد کرده است. پیچ فلنجی با ساق نازک ساخته می شود که کاربرد های عمومی و خصوصی دارد.

 

DIN 6922-1983

DIN EN 1665 (R)-1998

پیچ فلنج دار پیچ فلنج دار