تی تی بولت

فروشگاه پیچ و مهره و واشر و استاد بولت

تی تی بولت کار خود را در سال 87 در اینترنت به منظور ایجاد سیستم توضیع شده جهت فروش پیچ و مهره در ایران شروع کرد. در این میان همواره به این موضوع فکر می کنیم تا به وسیله تکنولوژی بتوانیم راه بهتری برای ایجاد ارتباط بین فروشنده و مشتری فراهم آوریم. افتخار داریم تا شما را به صورت حرفه ای در خرید انواع پیچ و مهره همراهی نماییم. ما سالهاست به فکر ایجاد بستر فروش اینترنتی پیچ و مهره هستیم. در این سالها توانستیم با ایجاد زیر ساخت فکری مناسب راهی برای عملی شدن این فکر بیابیم. سالهاست که از روشهای گوناگون در تلاش بودیم که با شناخت بازار پیچ و مهره و محصولات مربوط بتوانیم آن را در معرض نمایش همگان قرار دهیم.

اخبار
تی تی بولت در سالهای گذشته فعالیت هایی در زمینه اینترنتی شدن فروش پیچ و مهره داشته است. با این حال سال 1399 سال کار فروش پیچ و مهره در اینترنت برای تی تی بولت محصوب می شود. فروش اینترنتی محصولات صنعتی مثل پیچ و مهره چندین ارزش اقتصادی ایجاد می کند و باعث ذخیره مالی و زمانی برای خریدار می گردد. جستجوی محصول در وب سایت برای رسیدن به محصول مورد نظر به راحتی از موارد مهم یک سایت اینترنتی است.