خبرخوان

اخبار

تی تی بولت در سالهای گذشته فعالیت هایی در زمینه اینترنتی شدن فروش پیچ و مهره داشته است. با این حال سال 1399 سال کار فروش پیچ و مهره در اینترنت برای تی تی بولت محصوب می شود. فروش اینترنتی محصولات صنعتی مثل پیچ و مهره چندین ارزش اقتصادی ایجاد می کند و باعث ذخیره مالی و زمانی برای خریدار می گردد. جستجوی محصول در وب سایت برای رسیدن به محصول مورد نظر به راحتی از موارد مهم یک سایت اینترنتی است.