خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "پیچ"

آزمون کشش پیچ
یکی از آزمون هایی که روی انواع پیچها انجام می شود ، آزمون کشش پیچ است . آزمون کشش پیچ به سه دسته تقسیم می شود : الف – آزمون کشش با مقطع کامل Full - Sizeب – آزمون کشش گوه ای بر روی نمونه کامل ( کلگی ) Wedge Test ج – آزمون کشش بر روی نمونه ماشین کاری شده( کشش دمبلی )
پیچ شش گوش DIN 6914 چیست
پیچ شش گوش DIN 6914 این پیچ ، سرشش گوش وگل درشت دارد و به نامهای پیچ آچاری سنگین ، هوی بولت (Heavy Bolt ) و پیچ HV آچارخور نیز معروف است. چون نسبتا سر درشت و رزوه کوتاه تری دارد ، مقاومت واستحکام آن نسبت به برخی از پیچها بیشتر است و لذا برای استفاده در صنایع سنگین گزینه خوبی خواهد بود .
پیچ چیست
اثر گردش مثلث قائم الزاویه دور یک استوانه مسیر مارپیچی ایجاد میکند و اگر روی این مسیر شیار ایجاد شود، قطعه حاصل را پیچ می نامند. شیارها برای مواد نرم و سخت متفاوت طراحی میشوند. پیچ وسیله ای است برای اتصال موقت قطعات مختلف به یکدیگر. به این معنا که در صورت نیاز برای انفصال دو قطعه از یکدیگر نیازی به از بین بردن پیچ و مهره نیست و با باز کردن پیچ و مهره دو قطعه را می توان از یکدیگر جدا کرد و دوباره به یکدیگر متصل نمود.البته همیشه پیچ همراه مهره استفاده نمیگردد گاهی اوقات با حدیده کاری قطعه مقابل نیز می توان بدون مهره اتصال را برقرار کرد. به طور کلی پیچ و مهره ها را از جنسای مختلف همچون فولاد،استیل، مس، تیتانیوم، برنج، پلاستیک و غیره می سازند.