خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "انکربولت"

انکربولت چیست
اتصال محکم بین صفحه (یا سازه ) و بتن توسط انکر بولت انجام می شود. انکربولت شکلهای مختلف و نیز قابلیت طراحی دارد.نوع رایج آن به شکل L هست که سمت طول ( بلندی ) آن رزوه شده و همراه با مهره و واشر ، اتصال آن کامل می شود .